Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
13. 04. 2017 г.
Инсталација на програмската поддршка COBISS3 V6.11-00, во периодот од 15. до 17. 4. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ