Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференции COBISS


19. - 20. ноември 2014
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ИЗВЕСТУВАЊА И НОВОСТИ 
18. 09. 2014 г.
Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V5, која вклучува измени на параметарот за испис (сортирање на библиографските единици, резимеа/апстракти, формат на библиографската единица)
02. 09. 2014 г.
Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.0-03, на 4. 9. 2014. (известување)
Архива

Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки