Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференции COBISS


19 Конференција COBISS е одложена за 2014 година
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ИЗВЕСТУВАЊА И НОВОСТИ 
21. 06. 2014 г.
Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 21-милионитиот запис
12. 06. 2014 г.
Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.0-00, и COBISS/OPAC, V6.1-01, во периодот од 14. 6. до 15. 6. 2014 г. (известување, прилог)
Архива

Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки