Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
27. 10. 2016 г.
Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00(03), 27. 10. 2016 r. (COBISS3, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки