Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
01. 12. 2016 г.
Алат за конфигурација на мрежата и изменето Упатство за користење на Metapace L-42DT се инсталирани на веб-страницата на COBISS под Препорачана опрема (Печатачи, читачи ...)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки