Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференциja COBISS

 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ИЗВЕСТУВАЊА И НОВОСТИ 
19. 01. 2015 г.
На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот CITIZEN S310II и упатство за негово користење
23. 12. 2014 г.
Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (допис, прилог)
Архива

Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки