Локална база на податоци: НУ Завод и Музеј - Прилеп (Бр. на записи: 30) | Почетна страница на библиотеката

Барање

   

   

   

   


Совети

Преглед на поими

Ако не сте сигурни кој е правилниот облик на името, во изборниот начин на пребарување можете да си помогнете со прегледот на поими во индексите за пребарување. Го внесувате почетокот на името на авторот и кликнувате на копчето еxпанд (преглед на поими). Ќе добиете список на имиња од кои го избирате соодветниот облик на името. Името автоматски ќе се пренесе во полето за пребарување. Ако сакате, правилниот облик на името можете и рачно да го внесете во полето за пребарување.

Лични имиња

Личните имиња во полињата за авторство одн. полињата за име како предметна определница се инвертирани - презимето е на прво место, па едно или повеќе имиња. Меѓу презимето и името се ставаат запирка и празно место. При фразен начин на пребарување мора да го внесете името во облик Презиме, Име.

Пример 

"конески, блаже"

повеќе за изборното пребарување
подетално за изборното пребарување