Заемна база на податоци: COBIB.MK - взаемна библиографско-каталожна база на податоци COBIB. (Бр. на записи: 630.675)

Избраниот запис траен линк

Наслов Македонски прегледЪ = Revue macédonienne : сисание за наука, литература и културенЪ животЪ
Напореден насловРевуе мацéдониенне
Други насловиМакедонски преглед
Вид/содржинатыпе оф материал списание
Јазикбугарски
НумерирањеГод.1, кн.1 (1924) - год.13, кн.3 (1943)
ИмпресумСофия : Македонският" наученЪ институтЪ, 1924-1943
Физички опис22 см
ФреквенцијаТримесечно
ЗабелешкиОд год.1,кн.3(1925)г.поднасл.:списание за наука,литература и обашћественЪ животЪ
Од год.13,кн.2(1942) до кн.13,кн.4(1943)-фотокопија
Продалжува какоМакедонска мислЪ
ISSNC400-8065
УДК001
82
URLhttp://www.dlib.mk/handle/68275/461
COBISS.MK-ID61382410
ПрилозиНасловна страница (134.74kb)

info Достапна е електронска верзија на документот или е електронски извор

Фонд во библиотеките

Приказ на каталогот:  

info Изберете библиотека и проверете дали е примерокот навистина слободен за зајмување!
Бр. Назив на институцијата/библиотеката Место Акроним Година Наменето за зајмување Преостанат фонд
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК 1924-1936, 1938-1943 001 аваилабилиты uslovno zajmuvanje - nadvor od biblioteka: 13 god. НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје