Заемна база на податоци: COBIB.MK - взаемна библиографско-каталожна база на податоци COBIB. (Бр. на записи: 630.675)

Избраниот запис траен линк

Наслов Бжлгарски народни пЪсни / собрани од братЬя Миладиновци Димитрiя Константина
Вид/содржинатыпе оф материал др. книж. форми
Јазикбугарски
Година на издавање1861
ИмпресумЗагребЬ : Книгопечатница-та на А. Якича, 1861
Останати авториМиладинов, Димитрija
Миладинов, Константин
Физички опис542 стр. ; 27 см
ЗабелешкиФусноти кон текстот
Slova: стр. 533-537
Предметни определници (неконтролирани)книжевност / историја / етнологија
УДК398.8(=163.3)
URLhttp://www.dlib.mk/handle/68275/257
COBISS.MK-ID82213130

info Достапна е електронска верзија на документот или е електронски извор

Фонд во библиотеките

Приказ на каталогот:  

info Изберете библиотека и проверете дали е примерокот навистина слободен за зајмување!
Бр. Назив на институцијата/библиотеката Место Акроним Наменето за зајмување Преостанат фонд
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК 001 аваилабилиты uslovno zajmuvanje - nadvor od biblioteka: 1 prim. НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје
Центар за култура 'Брака Миладиновци' Струга Струга БМСГ 002 deziderat: 1 prim. Центар за култура 'Брака Миладиновци' Струга