Заемна база на податоци: COBIB.MK - взаемна библиографско-каталожна база на податоци COBIB. (Бр. на записи: 630.675)

Избраниот запис траен линк

АвторЦухлевЬ, А.
Наслов История на бЬлгарската цЬрква. Т. 1, ПЬрви периодЬ (864-1186 г.) / А. ЦухлевЬ
Вид/содржинатыпе оф материал стручна мон.
Јазикбугарски
Година на издавање1910
ИмпресумСофия : ЦухлевЬ А., 1910
Физички описVIII, 1153 стр. ; 20 см
УДК94
URLhttp://www.dlib.mk/handle/68275/46
COBISS.MK-ID84684298

info Достапна е електронска верзија на документот или е електронски извор

Фонд во библиотеките

Приказ на каталогот:  

info Изберете библиотека и проверете дали е примерокот навистина слободен за зајмување!
Бр. Назив на институцијата/библиотеката Место Акроним Наменето за зајмување Преостанат фонд
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК 001 аваилабилиты uslovno zajmuvanje - nadvor od biblioteka: 1 prim. НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје