Заемна база на податоци: COBIB.MK - взаемна библиографско-каталожна база на податоци COBIB. (Бр. на записи: 630.673)

Избраниот запис траен линк

АвторИкономова, Т.
Наслов ВоскресеникЪ или черковно вЬстачно пěсно-пěние : содержающе осмогласннка,оутреннитě стихиры и послěдованїето на литургижтж / Т. Икономова
Вид/содржинатыпе оф материал антикварна г.
Јазикцрковнословенски
ИмпресумЦариградЪ : Андреа Анастасова и е-їе, 1872 (вЪ печатницжтж на О. Дивитчїана)
Физички описXVI, 370 стр. ; 22 см
Предметни определнициЦрковно пеење
УДК2
URLhttp://www.dlib.mk/handle/68275/259
COBISS.MK-ID85017098

info Достапна е електронска верзија на документот или е електронски извор

Фонд во библиотеките

Приказ на каталогот:  

info Изберете библиотека и проверете дали е примерокот навистина слободен за зајмување!
Бр. Назив на институцијата/библиотеката Место Акроним Наменето за зајмување Преостанат фонд
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК 001 аваилабилиты uslovno zajmuvanje - nadvor od biblioteka: 1 prim. НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје