Заемна база на податоци: COBIB.MK - взаемна библиографско-каталожна база на податоци COBIB. (Бр. на записи: 630.675)

Избраниот запис траен линк

Наслов La Chine avec la Korée et les Parties de la Tartarie [Картографска граѓа] : les plus voisines, tirée des Cartes que les Jesuités Misionaires ont levées les Annés 1708
Вид/содржинатыпе оф материал картографска граѓа
Јазикфранцуски
Размер10.000.000
Импресум[Париз] : [b. i.], 1717
Физички опис1 физичко географска карта : црнобела ; 31 x 28 см на лист 40 x 33 см
ЗабелешкиНа јужната маргина насловот и на германски јазик
Предметни определнициКина - Географски карти
Кореа - Географски карти
УДК912.43:551.4(410)
URLhttp://www.dlib.mk/handle/68275/59
COBISS.MK-ID88569610
ПрилозиК КР 20 (187.08kb)

info Достапна е електронска верзија на документот или е електронски извор

Фонд во библиотеките

Приказ на каталогот:  

info Изберете библиотека и проверете дали е примерокот навистина слободен за зајмување!
Бр. Назив на институцијата/библиотеката Место Акроним Наменето за зајмување Преостанат фонд
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК 001аваилабилиты vo čitalna: 1 prim. НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје