Заемна библиографско-каталошка база на податоци

 записи: 632.014 
COBIB.MK - заемна библиографско-каталошка база на податоци

Податоците ги внесуваат повеќе од 40 библиотеки во Македонија (300 врски до е-извори, 360.000 книги, 126.000 сатии, 11.200 списанија, 750 CD/DVD-а ...).

Локални бази на податоци (каталози) на библиотеките

Сите библиотеки: 60

(внесете место, акроним, име или сигла на библиотеката)

Други бази на податоци во системот COBISS.MK

COLIB.MK - Податоци за библиотеките во Македонија - COLIB.MK